Høringssvar fra Roy Lund

Dato: 10.08.2020

At man utelater de sikkerhetsbarrierer som normalt er en sekvens i all utvikling av medisin er ikke bare uansvarlig men en direkte trussel mot folket denne vaksinen er tiltenkt å brukes på! Tidligere erfaringer med slik utvikling er f. Eks thalmoide barna som en konsekvens av upålitelig og ukontrollert fremstilling av vaksiner uten grundig testing i henhold til gjeldende lovverk og praksis. Dette er fullstendig uansvarlig av en norsk regjering å være med på!