Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301144

Dato: 03.08.2020

På vegne av meg selv og oppvoksende generasjoner er dette helt uhørt å skulle tillate hverken utprøving eller behandling av GMO- legemidler. Som vil endre genmateriale til mennesket. NEI TAKK.