Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 362221

Dato: 05.08.2020

Dette er jeg 100% imot.

Dere tenker å innføre GMO legemidler, med en uhørt kort høringsfrist.

GMO legemidler er patenterte legemidler og dere skal gjøre forsøk på det norske folket,uten at vi er informert om fordeler og ulemper.

At legemidlene er patenterte gjør det juridisk vanskelig.Prøver dere å patentere det norske folk?

Hvor mange genetiske endringer vil slike legemidler kunne gjøre?

Dette er både umoralsk og et svik mot det norske folk.

Et klart og tydelig NEI !