Høringssvar fra Egil O. Enåsen

Dato: 17.08.2020

Det er gjort en dårlig og tildels manglende risikoanalyse for proposisjonen og RNA-vaksiner kan ka store, ukjente og utilsiktede konsekvenser. - Vaksiner generelt endrer bare immunsystemet, mens her planlegger en å benytte en vaksine som endrer DNA/ RNA uten at slike vaksiner har gjennomgått grundige tester på forhånd.

Jeg stiller meg undrende til hastverket: COVID19 er såpass lite dramatisk sykdom at jeg IKKE kan se behovet for forskriften.