Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 514079

Dato: 03.08.2020

stemmer imot