Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103139

Dato: 15.08.2020

Gen manipulert medisin, er unaturlig.

Jeg samtykker ikke.