Høringssvar fra Lindringshuset

Dato: 09.08.2020

Lindringshuset betrakter det som uetisk å endre DNA i et forsøk på å oppnå immunitet mot Sars-cov2 og covid-19 sykdom.

Lindringshuset er i mot denne typen forskning.