Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 284483

Dato: 04.08.2020

Personlig sikkerhet må gå foran forvaltningens behov for å være "best i klassen" over for WHO, EU og industrien. Norge bør heller gå i motsett retning, sikkerheten for vaksiner bør bekreftes med legemiddelindustriens gullstandard, nemlig randomisert dobbel blindtest. Så kort fortalt: forslaget må avvises.

Det er verd å merke seg at vi ikke kan se covid epidemien i statistikken for totalt antall døde i Europa. Statistikken for totalt antall døde har lagt på helt normalt nivå siden uke 23 (begynnelsen av Juni i år).

Det er også verd å merke seg at helsepersonell rundt omkring i verden har gode resultat ved behandling av smittede av Covid-19 med hydrozychloroquine (HCQ) + zink, samt med intravenøs vitamin-C. Denne type erfaringer blir konsekvent hold tilbake eller sensurert i hovedstrømsmediene og hos techselskaper som yuotube, facebook etc. Lancet har til og med publisert en forfalsket forskningsrapport med den hensikt å bevise at HCQ er farlig. Hva som er adekvat behandling av en sykdom bør være opp til den enkelte lege, og skal ikke bestemmes av bedrifter i mediebransjen.

Organisasjonen Americas Frontline Doctors har tatt til orde mot sensuren og har utgitt et white-paper og en mer omfattende studie som viser at HCQ+zink er effektiv i behandlingen av Covid-19 på et tidlig stadium. Lenke til artiklene følger her:

White Paper on HCQ: https://drive.google.com/file/d/1-gsn_Ye2EYDDkV_79Ag1tgUqZLNCMSt-/view

Studie på bruk av HCQ til forebyggende og tidlig behandling av Covid-19 smittede: https://drive.google.com/file/d/1l6y3L_KGb1ilMW0FaP4VZsd7WvX2IU3z/view