Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 449455

Dato: 05.08.2020

Det er viktig at myndighetene ikke tar hensyn til høringsinnspill fra vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere når et såpass omfattende problem skal løses.