Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 827344

Dato: 10.08.2020

Jeg synes det er ikke riktig å frata oss vår frie vilje med hva vi ønsker å sprøyte i kroppen vår. Jeg ønsker å har en ren kropp og ikke forsøppla med noe chemisk. Hva med heller å støtte alle mennesker med å bygge opp deres egen Immunforsvar, naturlig Mvh