Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 129962

Dato: 18.08.2020

I 1954 fikk jeg Poliovaksine med påfølgende Polio. Vaksinen var ferdig utprøvd i 1958. Det var 2 forskjellige vaksine. Den ene virket. Den andre drepte og skadet mange. Legene var fortvilet. Hele saken har senere blitt dysset ned. Som skadet er jeg derfor livredd, og mange med meg, for det dere nå skal godkjenne. Tenk på de negative konsekvensene for folket og dere selv. Stem NEI!!!!!!!