Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 590735

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot dette forslaget.