Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 330679

Dato: 04.08.2020

NEI!