Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 135023

Dato: 18.08.2020

Foreldreansvaret må forbli hos foreldrene, også når disse velger å avstå fra vaksinering.


Foreldreansvaret kan ikke fratas foreldre som ikke ønsker at deres barn skal vaksineres. Denne beslutningen må ligge hos foreldrene selv om helsemyndighetene og industrien er av den oppfatning at det beste er at alle lar seg vaksinere. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best, og det er også de som skal leve med konsekvensene av vaksineringen, det er derfor kun de som kan ta slike alvorlige beslutninger på vegne av sine barn også i en krisesituasjon.