Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 673123

Dato: 09.08.2020

Jeg ønsker å uttrykke min største motstand mot å vedta en slik vaksine, da vi ikke kan si å ha nok kunnskap om langtidsvirkninger! Dette er meget betenkelig, særlig når det gjelder vaksiner som kan forandre vårt arvestoff!
Jeg er også imot at en følger EU's anbefalinger uten offentlige utredninger og en åpen offentlig dibatt i vårt eget land.