Høringssvar fra Ruth-Kristin Brekke

Dato: 15.08.2020

Jeg er i mot dette forslaget. Det er høyst eksperimentelt. Vi vet ikke følgene av dette. Bivirkninger og død som følge av eksperimentering kan gi større tap av folkehelse enn dødsfallene ved en epidemi el. Det er for kortsiktig og for grådig drevet frem av en industri som styrer politikere og befolkningen med frykt.