Høringssvar fra Mari-Ann Nybrenna

Dato: 17.08.2020

Jeg går mot godkjenning av dette lovforslag