Høringssvar fra Marthe Killingmo

Dato: 05.08.2020

Jeg et sterkt imot at Vaksine med GMO modifiserte organismer brukes til utprøving av Covid 19 på mennesker Norge. Dette med bakgrunn i at GMO mat og organismer er forbudt i dag og at jeg mener det er meget risikabelt med denne typer vaksine ( ref svineinfluensa og bivirkninger, særlig hos unge mennesker og utprøving av meningokokkvaksine)