Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182241

Dato: 04.08.2020

Dette er veldig kort høringsfrist, midt i sommerferien.


Det er absolutt IKKE ansvarlig overfor befolkningen med klinisk utprøvning og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19.
Det finnes allerede et medikament, Hydroxychoroquine, som har vist seg å være svært effektiv for behandling og forebygging av Covid-19. Dette er et rimelig medikament, det har ingen bivirkninger og er meget trygt å bruke.
Vi har brukt mer enn nok penger de siste 5 måneder og bør nå slutte å sende flere penger til EU.

Med vennlig hilsen

Vibeke Brems