Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 392478

Dato: 05.08.2020

Jeg er imot dette. Mange autoimmune sykdommer kommer av diverse innhold i vaksiner. Vi er ikke forsøkskaniner.