Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134533

Dato: 18.08.2020

En gang symptom, to ganger syndrom og tre ganger sykdom. Det er helt åpenbart at med disse tre lovforslagene ser vi det norske demokratiet bli erstattet med et internasjonalt oligarki. Først kriseloven "når krisen inntreffer" som senere skulle bli fundamentet i koronaloven, så bioteknologiloven og nå til slutt denne nye GMO-loven.

Selv med en massiv overrapportering av antall døde og en tilsvarende massiv underrapportering av antall smittede- klarer man knapt å holde liv i dette luftslottet av en pandemi. Den ene hindringen etter den andre ryddes av veien i prosessen med å tilrettelegge for den kommende tvangsvaksinen. Jeg skal ikke utdype hvilke katastrofale konsekvenser dette medisinske eksperimentet vil kunne ha, for det vet vi alle godt allerede, men jeg kunne tenke meg at dere belyste hvor i lovverket vi finner beskyttelse fra at de strafferettslig immune globalistene i FN og WHO utfører et folkemord med de vaksinene dere nå åpner for. For jég finner det ikke!

Djevelens største bragd var å overbevise verden om at han ikke eksisterte! Husk dét da veien videre brolegges med deres gode intensjoner!