Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 566676

Dato: 09.08.2020

Jeg er imot testing av genteknologi på mennesker.