Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 296348

Dato: 04.08.2020

Jeg er sterkt imot at det skal eksperimenteres med GMO/genteknologi på Norges befolkning. Den nye loven åpner for genmanipulering av mennesker.

RNA-vaksiner inneholder SYNTETISKE gen, og er direkte involvert i pasientens genetiske materiale som kan endre mottakers genetiske sammensetning permanent - og på ukjente måter.

RNA-vaksiner kan også utløse autoimmune reaksjoner, dvs. at kroppen angriper seg selv. Kommende generasjoner vil måte leve med konsekvensene av denne manipuleringen.