Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 852285

Dato: 10.08.2020

Jeg stiller meg svært kritisk til tvungen vaksinering. Dette vil være et fundamentalt overgrep mot menneskelig frihet.