Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126256

Dato: 03.08.2020

Hold hodet kaldt. Det går over av seg selv. Er Corona virkelig så gale at vi må sette til side eksisterende lover og fornuftige føre-var-prinsipper?