Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 555105

Dato: 09.08.2020

Nei!!!! mot tvungen vaksinering !!!1

Dette burde vera valgfritt !!

Livet e te for å levast, ikkje eksperimenterast med.

Vi får den tida vi får på jorda , bruka kvar dag på beste måte!

Eg vil IKKJE vera noko eksperimenterings dokka !!!!