Høringssvar fra Tom Rune Iversen

Dato: 17.08.2020

Jeg synes dette bryter med føre var prinsippet. Hvis vår regjering og storting er opptatt av å redde liv så forsømmes satsing på bedring av den generelle folkehelsen i landet. Slik som forebygging for å redusere sykdommer, styrke immunforsvar.

Det finnes behandlinger mot dette viruset som kan iverksettes. Dette hastverket og prestisje jaget for å presse frem en vaksine som dere ikke vet konsekvensene av, er direkte skremmende. Faktisk mere skremmende enn selve viruset.

Min anbefaling er at dere ikke bryter føre-var-prinsippet.