Høringssvar fra Terje Miljeteig

Dato: 09.08.2020

Ønsker ikkje denne behandlingen.