Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 997171

Dato: 13.08.2020

GMO legemidler må aldri bli en realitet i Norge og testing på mennesker her i landet straffbart.