Høringssvar fra Per Høynes

Dato: 10.08.2020

Jeg er er absolutt mot dette