Høringssvar fra Unni Grønnvoll

Dato: 04.08.2020

Jeg er imot dette.