Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260389

Dato: 04.08.2020

Er veldig imot dette..