Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 731158

Dato: 09.08.2020

Nei til ekserimentering av genteknologi på folk!!