Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 607465

Dato: 09.08.2020

Totalt I mot. Min kropp er min rett.