Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393196

Dato: 05.08.2020

Jeg er i mot endring av genteknologiloven!