Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487352

Dato: 06.08.2020

Nei!! genmodifisering er uetisk og på grensen til kontrollering av massene.