Høringssvar fra Ruud gård Ro ved Urs Gamper

Dato: 10.08.2020

Jeg er i mot dette, det gjør oss til dyr. Der er på tide å svake og informere om kosthold, dyreetikk. Og hvordan vi brensler våt moder jord