Høringssvar fra Ole Gunnar Bardølsgård, nevrorefleksolog

Dato: 04.08.2020

Jeg er 100% i mot at det skal gis anledning til å ta i bruk GMO legemidler til behandling eller forebygging av covid -19.

Ole Gunnar Bardølsgård

nevrorefleksolog