Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121024

Dato: 17.08.2020

Som privatperson er jeg ekstremt sterkt imot dette. Gjennomføringen av prosessen politisk/juridisk samt innholdet i dette forslaget.