Høringssvar fra Industri- og næringspartiet

Dato: 17.08.2020

Her er innspill i forbindelse med høringsrunde i forbindelse med åpning for GMO bruk inne medisinsk behandling av Covid-19

Industri- og næringspartiet (INP) stiller seg svært bekymret og negativ i forbindelse med gjennomføring av høring, vedlegg til høring og benyttelse av hurtig høring.

På vegen av INP

Bjarte Helland

1.nestleder INP

Vedlegg