Høringssvar fra Hilde Mikaelsen

Dato: 11.08.2020

Nei til eksperimentering med genteknologi på mennesker. Det er et uforsvarlig og usikkert eksperiment med ukjente langtids virkninger og er helt uforsvarlig.

Nei til tvungen vaksinering med eksperimentell DNA-endringsvaksine. Jeg kan ikke skjønne om det er slik at helsemyndighetene med hånden på hjertet kan godkjenne dette. Eller er det bare politikk?

  • Ja til frihet til å velge egen helse behandling.!! Ja til bevaring og beskyttelse av våre opprinnelige gener.