Høringssvar fra Karl Røksland Birkåsen

Dato: 14.08.2020

Jeg hører hverken media eller politikere nevne dette... Det er nå høring fram til 18 august, dvs tirsdag om endring av bioteknologiloven. Vi risikerer å bli prøvekaniner for en ny type mRNA vaksine/ GMO vaksine. I endringen vil man altså gjøre lovverket likt som EU ved at man inntar klinisk utprøving av den nye vaksinen. Slik jeg forstår det blir den hasteutviklet og utprøvd på noen få friske personer. Men hvordan har man mulighet til å få oversikt over bivirkninger over tid? Det tar mange år å utvikle en vaksine. Hvordan blir den immunologiske responsen over tid?