Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 480100

Dato: 05.08.2020

Nei. Verken B Gates eller leder for WHO er leger/helsepersonell eller har kompetanse til å sette i gang med et slikt eksperiment (noe B Gates, WHO's største bidragsyter, ville tjent svært mye på).