Høringssvar fra Kate Undis Nilsen

Dato: 09.08.2020

Jeg er i mot tvungen vaksinasjon