Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 505784

Dato: 06.08.2020

Godtar ikke.