Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128723

Dato: 18.08.2020

Jeg er sterkt imot klinisk utprøving og behandling mot Covid 19 med GMO-legemidler!