Høringssvar fra Venke Sunde

Dato: 09.08.2020

Sier NEI til tvungen utprøving av vaksine/ behandlings midler med GMO -legemidler mot Covid 19 og for den del alle andre legemidler.