Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 407950

Dato: 05.08.2020

Jeg sier NEI til dette høringsforslaget.
Jeg sier NEI til at noe så alvorlig og inngripende for all framtid skal kunne hurtigbehandles.
Hadde vi levd i et demokrati hadde dette blitt grundig informert om, så gått til folkeavstemning.
Dette er GMO testing på den norske befolkningen!!
Dette er å gjøre norske folk til prøvekaninder, dette må aldri godtas!!