Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115271

Dato: 16.08.2020

Jeg er sterk imot GMO legemidler/vaksiner.