Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 788393

Dato: 10.08.2020

NEI, TIL GMO LEGEMIDLER FOR UTPRØVING TIL FOREBYGGING ELLER BEHANDLING AV COVID 19.